NFK Transparantie Challenge: veertien ziekenhuizen open over meten van kwaliteit van kankerzorg vanuit patiëntperspectief

Afgelopen zomer deed NFK met de Transparantie Challenge een oproep aan alle ziekenhuizen om transparant te zijn over vragenlijsten die zij afnemen bij patiënten, over de kwaliteit van de kankerzorg. Naar aanleiding hiervan hebben veertien ziekenhuizen vrijwillig inzicht gegeven. Hieruit blijkt dat vragenlijsten vooral worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering (81%), patiëntenzorg (56%), benchmarking (50%) en wetenschappelijk onderzoek (38%).

In de afbeelding hieronder staat een overzicht van de ziekenhuizen die vrijwillig openheid van zaken geven.

(Klik op de afbeelding om volledig weer te geven)

Met een deel van de ziekenhuizen gaat NFK het komende jaar een samenwerking aan. Met als doel om de resultaten uit de vragenlijsten meer ten gunste van patiënten te laten komen. Het meest veelbelovende initiatief ontvangt in het najaar van 2018 de eerste NFK Transparantie Challenge Award.

Doel van de vragenlijsten

Door middel van vragenlijsten (zogeheten PROMs en PREMs) verkrijgen ziekenhuizen informatie van patiënten. Met name over de kwaliteit van leven en tevredenheid over de geleverde zorg. Resultaten uit de vragenlijsten zijn een essentiële bron van informatie voor patiënten, bijvoorbeeld voor het gesprek met de arts of de verpleegkundige. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt voor belangenbehartiging, voorlichting en keuze-informatie voor patiënten.

Meer focus op uitkomsten dan op ervaringen

Zoals in de afbeelding te zien is wordt er meer aandacht besteed aan PROMs dan aan de PREM oncologie. De patiënt wordt dus vooral gevraagd naar de uitkomsten over kwaliteit van leven, en minder naar de ervaring van de zorg.

Wij zien dat als een begin en moedigen alle ziekenhuizen aan om beide vragenlijsten voor de gehele oncologie toe te passen. De PREM vragenlijsten worden op dit moment vooral bij borstkanker uitgevraagd. Dit telt mee voor het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland.

Een aantal ziekenhuizen gaf aan nog met een voorloper van de PREM te werken, namelijk de CQI. NFK pleit ervoor deze te vervangen door de PREM oncologie, omdat het een kortere vragenlijst is dan de CQI. Dit maakt het voor patiënten makkelijker en laagdrempeliger om in te vullen.

Toekomst

We merken dat vragenlijsten in de oncologie een vlucht nemen. Veel ziekenhuizen die deelnemen aan de Transparantie Challenge geven aan bezig te zijn met de implementatie van de vragenlijsten bij andere oncologische aandoeningen. NFK heeft het voornemen om in 2018 weer een oproep te doen en is er van overtuigd dat de implementatie van de vragenlijsten dan weer een stap verder is.

Meer over PROMs en PREMs

PROMs zijn vragenlijsten die ingevuld worden door de patiënt, en gaan over de kwaliteit van leven of het functioneren van de patiënt. PREMs zijn vragenlijsten die anoniem worden ingevuld door de patiënt. Deze vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. Meer informatie over de visie van NFK over PROMs en PREMs leest u hier.

Vragen of meer informatie?

Onze contactgegevens:

dr. Vivian Engelen, projectleider, email: v.engelen@nfk.nl
drs. Dorien Tange, beleidsmedewerker, email: d.tange@nfk.nl

Beiden telefonisch bereikbaar via 030-2916090.