Bijeenkomst Contactgroep Desmoïd

Tijdens het middagprogramma van de komende Sarcomen Contactdag zal een kleine bijeenkomst voor desmoïdpatiënten plaatsvinden. U kunt hier andere desmoïdpatiënten ontmoeten en onderling ervaringen uitwisselen. Daarnaast zullen wij namens de Contactgroep onszelf introduceren en horen wij graag van onze medepatiënten wat wij in de toekomst kunnen gaan betekenen.

De Sarcomen Contactdag wordt georganiseerd door het Patiëntenplatform sarcomen en zal worden gehouden op zaterdag 26 mei bij Soester Duinen in Soest.