CTOS 2019 (posters)

Ook dit jaar was de Contactgroep Desmoid vertegenwoordigd bij het grote CTOS congres (Connective Tissue Oncology Society). Het congres vond plaats in Tokio, Japan.

Voor desmoid tumoren waren er enkele posters waarvan wij jullie graag een samenvatting willen geven. Een uitgebreid verslag van het gehele congres zal samen met het Patientenplatform worden gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief.