De Contactgroep Desmoid heeft een nieuwe facebookgroep gelanceerd “contactgroep desmoid (lotgenotencontact)”. Het gaat om een besloten facebookgroep waar desmoid patiënten en hun naasten contact kunnen zoeken met gelijkgestemden. De groep wordt beheerd door vrijwilligers van de contactgroep Desmoid waardoor juiste informatie en privacy gewaarborgd zijn. Bij vragen, neem contact op via info@desmoid.nl.

Klik hier voor de: facebookgroep