Desmoïd Centra

Er zijn veel uitstekende ziekenhuizen in Nederland en in België waar je als kankerpatiënt in goede handen bent.

Maar… Desmoïd is zo zeldzaam dat artsen buiten de Desmoïd-centra te weinig of zelden in aanraking komen met Desmoïd

De ziekte is moeilijk te herkennen en heeft vaak een specifiek, grillig verloop. Binnen de Desmoïd-centra worden veel patiënten behandeld. Daardoor is er meer kennis over de specifieke behandeling die patiënten nodig hebben.
Natuurlijk is er dan ook meer kennis over het omgaan met bijwerkingen van Desmoïd-behandelingen, en over mogelijke nieuwe behandelingsmethoden of klinische studies (trials).

In sommige gevallen kan men toch behandeld worden in het (streek-) ziekenhuis, maar… de diagnostiek, behandeling, en de follow-up moeten dan wel geschieden in zeer nauw overleg met een Desmoïd-centrum.

De gespecialiseerde behandelcentra voor Desmoïd in Nederland en in Vlaamstalig België zijn:

N.B.
De contactpersonen hieronder hebben de Patiëntenplatform Sarcomen toestemming verleend voor het vermelden van hun naam en mailadres!

WEKEDELENSARCOMEN / borderlinetumoren

Amsterdam
Ned. Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Zkh (NKI-AVL)
Contactpersonen: Dr. F. van Coevorden en Dr. R. Haas
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Contactpersoon: Prof.dr. M. Peeters
Dienst medische oncologie

Gent
Universitair Ziekenhuis Gent
Contactpersoon: Prof.dr. S. van Belle
Bij afwezigheid voornoemde, contactpersoon: Dr. L. Lapeire
Dienst medische oncologie

Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Contactpers. chirurgische oncologie: Prof.dr. H. Hoekstra en Dr. R. van Ginkel
Contactpersonen medische oncologie: Prof.dr. J. Gietema en Dr. A. Reyners
Contactpersoon orthopaedie: Dr. P. Jutte
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Contactpersoon: Prof.dr. H. Gelderblom tel. 071-5261073
Mail voor het hele orthopaedieteam naar mevrouw N. Leyerzapf
Contactpersonen orthopaedische chirurgie Dr. M. van de Sande en Prof.dr. S. Dijkstra
Polikliniek oncologie en radiotherapie
Second opinion en meer over wekedelentumoren

Leuven
Universitair Ziekenhuis Leuven
Contactpersoon: Prof.dr. P. Schöffski
Dienst medische oncologie

Maastricht
Maastricht UMC+ Universitair Medisch Centrum
Contactpersonen: Dr. M. Bemelmans
Second opinion en meer wekedelentumoren

Nijmegen
Radboudumc Universitair Medisch Centrum
Contactpersoon Dr. I. Desar
Download de AYA-folder
Second opinion
 en meer over wekedelentumoren

Rotterdam
Erasmus Medisch Centrum – Daniel den Hoed Kliniek
Contactpersoon Prof.dr. S. Sleijfer
Second opinion en meer wekedelentumoren

N.B.
Bedenk dat een link naar een externe website inmiddels niet-werkend kan zijn, wij controleren dit regelmatig, maar het kan ook aan ons aangegeven worden via het Contactformulier (klik rechtsboven op het lichtgrijze ‘Contact’)