Privacyverklaring

Privacyverklaring KPO’s, waar Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ledenadministratie voor verzorgt

Dit is de privacyverklaring van Stichting Patiëntenplatform Sarcomen, KvK nummer 20112471.

De vereniging/stichting respecteert de privacy van al haar contacten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging/stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door de ledenadministratie Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Als u zich aanmeldt als lid of begunstiger van onze vereniging/stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over onze bijeenkomsten en activiteiten. De ledenadministratie wordt verzorgd door patiëntenbeweging Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u met nieuwsbrieven of anderszins te informeren over onderwerpen die onze vereniging/stichting betreffen. Uw e-mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailings aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging/stichting.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking, of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze vereniging/stichting. U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen bij ledenadministratie@nfk.nl.

De vereniging/stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap van de vereniging/begunstiging van de stichting uit de administratie worden verwijderd.