Watchful waiting (wait-and-see)

Vertaald: kijken en afwachten.

Desmoïd tumoren kunnen soms uit zichzelf kleiner worden of verdwijnen. Wat vaker voorkomt is dat de tumor uit zichzelf stabiliseert (20-40%) en dus niet verder groeit. De voorkeur gaat daarom uit naar ‘afwachten’ (Engelse term: watchful waiting). In een periode van afwachten is het belangrijk om de tumor goed in de gaten te houden met beeldvorming en regelmatig de behandeld arts te bezoeken.

Wait-and-see is alleen mogelijk als de tumor goed in de gaten kan worden gehouden. Maak hiervoor goede afspraken met uw arts.